Působení tohoto přístroje je založeno na vytvoření plazmatického oblouku ionizací plynů mezi elektrodou a kůži pacienta. Tkáň je následně povrchově sublimována = odpařena, aniž by došlo k průchodu elektrického proudu tělem pacienta a přenosu tepla do okolních tkání.

Objednání konzultace a ošetření na tel. čísle 774 099 709 (Ordinace oftalmologie, Opavská 3, Šternberk) a 734 244 334 (Optika Bazgerová, Pavelčákova 21, Olomouc).

Ceny
MUDr. Eva Dokonalová - OPHTALMOLOG